CARLETS

PUIGCERDÂ ·  MANRESA-CALDES DE MONTBUI
PALAFRUGELL ·  MEMÉ DETRÀS  ·  TREBALL AMB PAPER CERÀMIC
ACCIONS DE FOC ·  TREBALL D'ENSENYAMENT

MEMÉ DETRÀS
 
El 1991, junt amb un grup d’amics forma el col.lectiu Memé Detràs, amb moltes inquietuds transgressores I innovadores. Entre alters coses preten posar el seu treball a l’abast de qui el vulgui gaudir, evitant intermediaries I baixant a l’artista del seu pedestal I del seu nubol de “creador”. L’artista no és cap Deu, és una persona sensible I observadora, que intenta transmetra vivencias I sensacions.