CARLETS

PUIGCERDÂ ·  MANRESA-CALDES DE MONTBUI
PALAFRUGELL ·  MEMÉ DETRÀS  ·  TREBALL AMB PAPER CERÀMIC
ACCIONS DE FOC ·  TREBALL D'ENSENYAMENT

PALAFRUGELL
 
El 1986 es trasllade a Palafrugell , on fixa la seva residéncia. Aquest mateix any participa a l’estiu – Japó d’Olot, gran aconteixament ceramístic organitzat per la “Cooperativa Coure”.
  Fins aleshores el seu treball, molt influenciat per Llorens Artigues I Antoni Cumellas, anava dirigit cap a la recerca en el mon de e’ls esmalts, aplicats damunt d’unes forms pures molt acurades. Peces sempre tornejades I de vegades manipulades (cossos).
  El trasllat a Palafrugell I l’experiència de l’estiu –Japó el porten cap un canvi significatiu en la seva obre. Comença a treballar amb la incorporació de sals soluble a la pasta o a l’engalba. (engalbes salads). Més endevant amb aquesta tècnica realitza un treball amb col.laboració amb l’escultor Josep Canals (les boles d’en Josep I en Carlets).